Formulier herroeping

Formulier Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan : steigerkopen.nl , [email protected], 085 303 27 14 

 Voor een correcte afhandeling van de herroeping s.v.p. telefonisch of via email contact opnemen met ons. Aangezien wij meerdere magazijnen hebben kunnen wij u per product aangeven naar welk adres het product retour gezonden kan worden.

 
Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*):

 

Besteld op:

 

Ontvangen op:

 

Ordernummer:

 

Uw naam:

 

Uw adres:

 

Rekeningnummer voor creditatie :

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is